Veilig gebruik van media, faciliteren van apparatuur als iPads en laptops en digiborden met bijbehorende digitaal lesmateriaal zijn belangrijke speerpunten op onze school.

Computergebruik

​​
         IMG_Ond_Comp_Laptopklas.jpg
Computers zijn inmiddels onmisbaar in de maatschappij en op school. Ze zijn belangrijk ter  ondersteuning van onze lessen. In elke groep, ook bij de kleuters, hangt een digitaal schoolbord. We gebuiken daarnaast diverse devices: Ipads voor groep 1 t/m 4, chromebooks in groep 5 t/m 8 en een aantal desktops op de gangen. Al deze middelen vormen een aanvulling op en een zeer goede ondersteuning van ons lesprogramma.

We zoeken naar nieuwe wegen om innovatief met onderwijs om te gaan om het beste uit onze leerlingen te halen. Infomatieve technologie kan hier een goede ondersteuning bij bieden.  
Kinderen leren omgaan met diverse middelen zoals Ipads, digibord en chromebook, ze oefenen met de lesstof en komen in aanraking met een aantal computerprogramma's. (Word, Excel, en Powerpoint). In de bovenbouw is onderzoeken we of we een leerlijn "leren programmeren" kunnen ontwikkelen.
Een aantal leerlingen van onze school neemt deel aan speciale lessen "leren programmeren" van de ATscholen en we zijn er trots op dat juf Milène deze lessen aan leerlingen van diverse ATscholen mede verzorgt.  

Natuurlijk leren we de leerlingen omgaan met informatie op het internet en ze worden gewezen op de “gevaren” van de Social Media. 

Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar mogelijk ingepast in ons onderwijs. Onze school maakt steeds stappen in de innovatie t.a.v. computer- onderwijs. Met laptops kunnen de kinderen van de groepen 6-8 de instructie volgen van de leerkracht.  Door speciale software kunnen de kinderen op hun laptop vragen beantwoorden. De antwoorden krijgt de leerkracht digitaal door en hij/zij weet daardoor of kinderen voldoende instructie hebben gevolgd en aan de verwerking kunnen beginnen, of dat kinderen nog wat langer naar de instructie moeten luisteren. Dat zorgt voor een interactief lesgeven. Met de laptops kunnen de kinderen ook zelfstandig oefenen in diverse vakgebieden. De programmatuur zorgt ervoor dat de kinderen op niveau aan de slag kunnen blijven.

Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Creatieve technologie is een van de drie speerpunten, een overzicht van alle ICT-projecten vind je hier: addedvalue.atscholen.nl