Veilig gebruik van media, faciliteren van apparatuur als iPads en laptops en digiborden met bijbehorende digitaal lesmateriaal zijn belangrijke speerpunten op onze school.

Computergebruik

​​
         IMG_Ond_Comp_Laptopklas.jpg
Computers zijn inmiddels onmisbaar in de maatschappij en op school. Ze zijn belangrijk ter  ondersteuning van onze lessen. In elke groep hangt een digitaal schoolbord. Ook de kleuters hebben een eigen digitaal schoolbord. De computers in de klassen en op de gangen en de digitale schoolborden vormen een prima aanvulling op en een zeer goede ondersteuning van ons lesprogramma. Ook gebruiken we iPads in de kleutergroep. Kinderen leren omgaan met de computer en ze leren de mogelijkheden kennen (Word, Excel, en Powerpoint) en ze worden gewezen op de “gevaren” van de Social Media. De Antoniusschool is onderdeel van de stichting Alberdingk Thijm Scholen, die ICT als een belangrijke pijler heeft. We worden vanuit het bestuur gefaciliteerd, zodat we de beschikking hebben over up-to-date ICT materiaal.

Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en daar waar mogelijk ingepast in ons onderwijs. Onze school maakt steeds stappen in de innovatie t.a.v. computer- onderwijs. Met laptops kunnen de kinderen van de groepen 6-8 de instructie volgen van de leerkracht.  Door speciale software kunnen de kinderen op hun laptop vragen beantwoorden. De antwoorden krijgt de leerkracht digitaal door en hij/zij weet daardoor of kinderen voldoende instructie hebben gevolgd en aan de verwerking kunnen beginnen, of dat kinderen nog wat langer naar de instructie moeten luisteren. Dat zorgt voor een interactief lesgeven. Met de laptops kunnen de kinderen ook zelfstandig oefenen in diverse vakgebieden. De programmatuur zorgt ervoor dat de kinderen op niveau aan de slag kunnen blijven.

Ons ICT beleid wordt mede mogelijk gemaakt door Alberdingk Thijm Scholen. Creatieve technologie is een van de drie speerpunten, een overzicht van alle ICT-projecten vind je hier: addedvalue.atscholen.nl