Resultaten

Onze leerlingen doen mee aan de Cito-eindtoets. Zo kunnen we ons onderwijsresultaat vergelijken met andere scholen in Nederland. Omdat de toets met ingang van 2015 in april afgenomen wordt is het resultaat van de Eindcito geen belangrijke indicatie meer voor het vervolgonderwijs. Het voortgezetonderwijs hecht nu alle waarde aan het schooladvies dat wij aan elk kind meegeven.

De adviezen van de laatste twee jaren zien er als volgt uit:

​VWO​HAVO​MAVO​VMBO (KB)Totaal
​2014​9​  9​8​4​30
​2015​7​12​7​632


Vanzelfsprekend is dat jaarlijks afhankelijk van de samenstelling van de groep. In onderstaand schema wordt weergegeven op welke scholen voor  voortgezet  onderwijs 0nze kinderen de afgelopen jaren hun onderwijs voortzetten. 

 

Waar gingen/gaan onze leerlingen naar toe?

2014
2015
Alberdingk Thijm College​5​1
​Alberdingk Thijm Mavo
​1​1
​St. Aloysius College
​8​4
​A. Roland Holst College
​2​7
​College De Brink
​-​1
​Comenius College​3​11
​De Fontein1​​-
​Gemeentelijk Gymnasium
​4​-
​Hilfertsheem College​2​2
​International school Hilversum
​-​1
​Savornin Lohman
​2​3
Sint-Vituscollege
​1​-
Sint-Vitusmavo
​1​-
​Wellantcollege​-​1
Totaal
​3032​