Uitstroom

​​​

​Onze leerlingen doen mee aan Route 8 als eindtoets. De eindtoets maakt mogelijk dat we de resultaten van onze leerlingen en school kunnen vergelijken met andere basisscholen in Nederland. De toets wordt eind april afgenomen. 

​De adviezen voor het type voortgezet onderwijs worden in januari gegeven. Voor het schooladvies baseren we ons op de resultat​en van de leerlingen, maar ook op persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld de werkhouding van de leerling. 

De adviezen van de laatste twee jaren zien er als volgt uit:

​VWO

​HAVO

​MAVO

​VMBO (KB)

​Totaal

2017

​2016

10

8

​7

11 

​3​

5

​5

3

​25

27

​2015

​7

​12

​7

​6

​32


In onderstaand schema wordt weergegeven op welke scholen voor  voortgezet  onderwijs 0nze kinderen de afgelopen jaren hun onderwijs voortzetten.