Ouderbijdragen

Jaarlijks krijgen de ouders van de ouderraad een factuur voor de ouderbijdragen waarmee schoolreisje, excurises en vele festiviteiten
( Kerstmis, Pasen, Carnaval, Sinterklaas en Schoolreisje) voor de kinderen mee bekostigd worden. Voor het schooljaar 2015-2016  is dat 62 euro.

Verder gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Wij vragen u hiervoor een bijdrage van 95 euro.

IMG_Ouders_Ouderbijdragen.jpg

Op excursie naar de Natuurschool in Noordwijk