St. Antoniusschool in één overzicht

bank-symbol.png​​​Algem​​​​een

Aantal Leerlingen​​267 op 1 oktober 2016
Aantal Teamleden
​27, waarvan een vak​leerkracht gymnastiek, een intern begeleider, een native speaker, een concierge, een coördinator leerlingzaken, een remedial teacher, een onderwijsassistent en een directeur. Onder de 24 teamleden tellen we 4 mannen.
​​Aantal Groepen​​12
​Gemiddelde groepsgrootte​22
​Leerlingpopulatie/locatie​Leerlingen komen voornamelijk  uit Kortenhoef
​Identiteit ​Katholiek
​​Schooltijden Groep 1 t/m 4: ​08.30 - 14.45
op woensdag en vrijdag tot 12.00 uur​
Groep 5 t/m 8: 08.30 - 14.45 uur
op woensdag to 12.30 uur
​Eindscore route 8
​2016: 226,1
Uitstroom​VWO:                 38%
HAVO/VWO:      16%
HAVO:               16%
VMBO T/HAVO:   9 ​%
VMBO T:             12%
VMBO K en B:      8 %        
( afgeronde percentage)
​Ouderbijdrage​6​​2 Euro per leerling
​Leerlingtevredenheid8,5​
Oudertevredenheid​8
​​​​

​​

​​​​​​​computer-connected-to-the-network.pngCreatieve Technologie (ICT in de klas)

​​
​Aantal devices-voor kinderen zijn er 130 computers( waaronder 40 laptops 60 chromebooks, een aantal I-Pads en )
​Digi- smartborden​In de groepen 1 t/m 8, met een goede kwaliteit draadloos netwerk
​Leerlijnen

- Interactieve instructie in de bovenbouw, waarbij elke leerling achter de laptop/chromebook zit.​
- Aanvullend materiaal (software en apps) voor alle vakken

- Leren Programmeren voor een aantal leerlingen
​Maximale schermtijd

​- Maximale schermtijd van 2,5 uur per week per kind​


​​​school-globe-1.pngE​​​arly English

Voor wie​Groep 1 t/m 8;  er is een native speaker aanwezig, deze coacht ook de leerkrachten in de andere groepen.
​Hoe​Volgens de principes van Immersion; geen Engelse les maar les in het Engels.
Hoeveel​maximaal 2  uur per week 
​Expertise

​Bijna alle leerkrachten zijn geschoold om in het Engels les te geven. Zij worden ondersteund door een native speaker, waardoor het niveau van Engels hoog blijft.​​​​​​​meeting.pngLeer​lingbegeleiding

​Ter verrijking:

​Lessenserie Leren Programmeren voor kinderen die de diepte in willen en affiniteit met computers hebben.
Verder komt er twee-wekelijks een groepje meer getalenteerde kinderen onder leiding van  een gespecialiseerde leerkracht  bij elkaar: De Antoniogroep.
In de groepen is er verder binnen de vakgebieden veel plek voor leerstof met meer uitdaging.

Extra ondersteuning:

- De intern begeleider( IB-er) coördineert alle zaken rondom
  het onderwijs

- Onze school heeft een coördinator leerlingzaken die zich
  specifiek bezighoudt met 
 het  welbevinden van  kinderen

- Een leeskliniek, waarin kinderen met leesproblematieken
   goed verder worden geholpen

 - Een  remedial teacher en een onderwi

jsassistent​

​​Items waar onze aandacht erg naar uitgaat
- Samen
- Sfeer

- Lezen al zijn facetten( technisch, begrijpend, leesbeleving)
- Structuur ( Kinderen floreren in een sfeer waar ze weten
  waar ze aan toe zijn.
- Zelfstandigheid( zelf plannen, zelf keuzes maken etc.)

​De kernwaarden van ons onderwijs zijn
​- Betrokkenheid
- Creëren
- Samen werken
- Uniek zijn
- Gewetensvol handelen