Vakanties en verlof

Vakanties schooljaar 2016-2017                                               Vrije (mid) dagen:
Herfstvakantie:         17 oktober t/m 21 oktober 2016                  maandagmiddag 5 december 2016 (groep 1-4)
Kerstvakantie:          23 december 2016  t/m 6 januari 2017       donderdagmiddag 22 december 2016 (start kerstvakantie)
Voorjaarsvakantie:   20 februari t/m 24 februari  2017                 woensdag 25 januari 2017 (studiedag Alberdingk Thijm Scholen)
Paasvakantie:          14 april  t/m 17 april  2017
                           vrijdag 17 februari 2017 (studiedag team)
Meivakantie:            24 april t/m 5 mei 2017
                                dinsdag 6 juni 2017 (studiedag team)
Hemelvaart:             25 en 26 mei 2017                                       vrijdag 21 juli 2017 start zomervakantie voor groep 1-8
Pinksteren:              5 juni  2017

Zomervakantie:       24 juli t/m 1 september 2017

Verlof
Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens bovenstaand vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen, dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen. Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan. Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties.
U leest er mee over onder:
http://www.rblgooi.nl

Ziekmelding
Als uw kind 's morgens niet in staat is om naar school te gaan, dan verzoeken wij u dit door te geven tussen 8 uur en 8.20 uur. U krijgt dan een van de leerkrachten aan de lijn. Het is wel zo prettig voor ons als we weten dat uw kind verhinderd is door ziekte of andere redenen.
                                     Telefoon 035-6561067