Vakanties en verlof

Vakanties schooljaar 2017-2018                                               Vrije (mid) dagen:
Herfstvakantie:         23 oktober t/m 27 oktober 2017                  dinsdagmiddag 5 december 2017 (groep 1-4)
Kerstvakantie:          22 december 2017  t/m 5 januari 2018        donderdagmiddag 21
 december 2017 (start kerstvakantie)
Voorjaarsvakantie:   26 februari t/m 2 maart 2018                        woensdag 24 januari 2018 (studiedag Alberdingk Thijm Scholen)
Paasvakantie:          30 maart  t/m 2 april  2018
                           vrijdag 23 februari 2018 (studiedag team)
Meivakantie:            23 april t/m 4 mei 2018
                                 woensdag 6 juni 2018 (studiedag team)
Hemelvaart:            10 en 11 mei 2018                                         vrijdag 20 juli 2018 om 12 uur start zomervakantie ​
Pinksteren:              21 mei  2018

Zomervakantie:       23 juli t/m 31 augustus 2018

Verlof
Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens bovenstaand vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen, dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen. Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan. Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties.
U leest er mee over onder:
http://www.rblgooi.nl

Ziekmelding
Als uw kind 's morgens niet in staat is om naar school te gaan, dan verzoeken wij u dit door te geven tussen 8 uur en 8.20 uur. U krijgt dan een van de leerkrachten aan de lijn. Het is wel zo prettig voor ons als we weten dat uw kind verhinderd is door ziekte of andere redenen.
                                     Telefoon 035-6561067