Vakanties en verlof


​​​Vakanties schooljaar 2017-2018:​                                             
​Herfstvakantie:         23 oktober t/m 27 oktober 2017                
Kerstvakantie:          21 december 2017 om 12 uur t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie:   23 februari t/m 2 maart 2018                     
Paasvakantie:          30 maart  t/m 2 april  2018                            
Meivakantie:            23 april t/m 4 mei 2018                                 
Hemelvaart:            10 en 11 mei 2018                                         
Pinksteren:              21 mei  2018
Zomervakantie:       20 juli vanaf 12 uur t/m 31 augustus 2018
 Vrije (mid) dagen:
donderdag 12 oktober (studiedag team) 

dins
dagmiddag 5 december 2017 (groep 1-4)  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
woensdag 24 januari 2018 (stu
diedag ATS)
donderdag 29 maart 2018 (studiedag team)​

maandag 2 julii 2018 (studiedag team)  
                                                                                                                 ​                                                                        

Verlof
Kinderen zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig. Wij verzoeken u de vakanties te plannen volgens bovenstaand vakantierooster. Mocht u buiten de schoolvakanties op vakantie willen, dan dient u hiertoe een verzoek in te dienen. Een formulier is bij de directeur van de school te verkrijgen. Vakanties onder schooltijd zijn alleen mogelijk als door de specifieke aard van uw beroep, het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. In dat geval mag de directeur u een keer per jaar vrijgeven. Het moet dan wel om de enige gezinsvakantie in dat jaar gaan. Verder zijn er mogelijkheden voor verlof bij bijzondere en gewichtige situaties.
U leest er mee over onder:
http://www.rblgooi.nl

Ziekmelding
Als uw kind 's morgens niet in staat is om naar school te gaan, dan verzoeken wij u dit door te geven tussen 8 uur en 8.20 uur. U krijgt dan een van de leerkrachten aan de lijn. Het is wel zo prettig voor ons als we weten dat uw kind verhinderd is door ziekte of andere redenen.
                                     Telefoon 035-6561067