​"Leren is de Cunst"

Elk kind, met zijn unieke kwaliteiten, begeleiden we op weg naar een volwaardig, gelukkig mens waarbij we aansluiten op aanwezige talenten. Die talenten ontwikkelen en met respect voor de eigenheid van elk kind, besef doen groeien van de verantwoordelijkheid die elk mens heeft t.a.v. elkaar en de omgeving. De katholieke traditie en de boodschap daarvan dat elk mens belangrijk is, vormt één van de pijlers van ons onderwijs. 

Wij zijn een katholieke school en een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten, die de volgende zaken belangrijk vindt:

Creëren 
Uniek
Nieuwsgierig
Saamhorig
Trots

Als kinderen met deze kernwaarden opgroeien, zijn zij in staat om verantwoorde keuzes te maken voor zichzelf en voor hun omgeving, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan een leefbare, gelukkige​ wereld.​

De St. Antoniusschool biedt ondermeer:

  • Persoonlijkheidsontwikkeling; “Leiderschap is dat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen keuzes met het einddoel voor ogen. Daarvoor vertrouw ik op wat ik kan en wat we samen kunnen bereiken ”.

  • Les in het Engels vanaf groep 1 d.m.v. “Learning through immersion”

  • Integratie van creatieve technologie; de verwerking van spelling en rekenen gaat via Gynzy.

  • Aandacht voor cultuuronderwijs m.b.v. creatieve vakken, beeldende vorming, muziek, drama en techniek. Leren door beleven.

  • Onderwijs dat past door extra inzet voor Remedial Teaching en Cognitieve Talenten.

Dit alles binnen onze missie: ​"Leren is de Cunst"

Uw kind is het mooiste dat u heeft. Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind naar toe gaat. De belangrijkste vraag die u beantwoord wilt hebben: passen de school en mijn kind bij elkaar? We nodigen u van harte uit tot een nadere kennismaking