​​​​​De ATlas groep is een arrangement van het W.J.F. Nuyens Instituut (zorg- en expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen) voor cognitief hoogbegaafde leerlingen. Leerlingen uit groepen 3 t/m 8 krijgen twee dagen in de week een speciaal lesprogramma aangeboden op een aparte locatie op de Paulusschool in Hilversum. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen (XL) in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school. 

Leerlingen van de St. Antoniusschool

Ook leerlingen van de St. Antoniusschool maken gebruik van de ATlasgroep. Indien we denken dat uw kind hiervoor in aanmerking zou komen dan wordt u hierover geïnforrmeerd. Er volgt dan met verschillende specialisten en de school een onderzoekstraject. Na afloop overlegt de school met de ouders of deelname aan de ATlas groep een optie is.

Wat zeggen de leerlingen over de ATlas groep?