St. Antoniussschool zet vol in op de ontwikkeling van technologische vaardigheden van kinderen. In alle groepen streven we daarom ​naar integratie van creatieve technologie in het onderwijs.

Wat biedt de St. Antoniusschool

  • In alle groepen hebben wij de beschikking over een Prowisebord. Dit geeft de leekracht de mogelijkheid om op een interactieve manier les te geven. 
  • Alle leerlingen vanaf groep 3 beschikken over hun eigen Chromebook. Hierop verwerken de leerlingen van groep 3 t/m 8 spelling en rekenen. Dit doen ze met het programma Gynzy. 

  • Alle groepen krijgen de kinderen programmeerles. Dit doen we a.d.h.v. verschillende programmeerbotten, zoals de Beebot en Photon.
  • Groep 1-2 heeft 4 Ipads tot zijn beschikking. Hierop staan educatieve apps. In de andere groepen maken ze ook gebruik van Ipads bij het creëren van stopmotionfilmpjes en greenscreens. 
  • Vanaf groep 5 worden chromebooks ook gebruikt voor het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint. 
  • ​In de bovenbouw wordt er aandacht besteed aan mediawijsheid tijdens de week van de Mediawijsheid. 

  • In de bovenbouw krijgen de leerlingen een typecursus.

 

20220706_111100_copy.jpg