St. Antoniussschool zet vol in op de ontwikkeling van technologische vaardigheden van kinderen. In alle groepen streven we daarom ​naar integratie van creatieve technologie in het onderwijs.

 

ict.jpg

Wat biedt de St. Antoniusschool:

  • Alle leerlingen vanaf groep 3 beschikken over hun eigen Chromebook. 

  • De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken digitaal voor spelling en rekenen met Gynzy.

  • De leerlingen van groep 1-2 werken op Ipads. 

  • ​In de bovenbouw wordt er aandacht besteed aan mediawijsheid tijdens de week van de Mediawijsheid. 

  • In de bovenbouw worden chromebooks ook gebruikt voor het schrijven van teksten en het maken van werkstukken. De leerlingen maken gebruik van o.a. internet, Word en PowerPoint.

  • In de bovenbouw onderzoeken we of we een leerlijn "leren programmeren" kunnen ontwikkelen. Een aantal leerlingen van onze school kunnen al deelnemen aan speciale lessen "leren programmeren" van het Techspace van Alberdingk Thijm Scholen.

  • In alle groepen hebben wij de beschikking over een Prowisebord. Een Prowisebord  vormt een krachtig middel om ons onderwijs, visueel, te ondersteunen. Het biedt veel mogelijkheden om de leerstof op een prikkelende​ en interactieve manier aan te bieden.