De St. Antoniusschool heeft voor muziek- en bewegingsonderwijs een vakdocent.

Sport en bewegen ​​is belangrijk voor de gezondheid en sociaal-emtoionele ontwikkeling van kinderen. Bovendien helpt het de kinderen bij de concentratie en de motoriek. In het onderwijs op de St. Antoniusschool wordt dan ook extra accent gelegd op bewegen, sport en gezondheid.  De Paddenpoel is een speelterrein die aansluit op het schoolplein. Hierdoor is er veel ruimte voor bewegen tijdens de pauzes. Ook neemt de school actief deel aan enkele sporttoernooien. De school hanteert drie keer per week een fruitdag (maandag, dinsdag en donderdag​. De school beschikt over moestuintjes om kinderen te leren over gezonde voeding.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Muziekonderwijs draagt ook bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Muziek maken is ook een sociaal gebeuren, omdat je het vaak met elkaar doet. Zelf een instrument leren bespelen maakt kinderen zelfverzekerder.