De St. Antoniusschool heeft voor muziek- en bewegingsonderwijs een vakdocent.

Sport en bewegen ​​is belangrijk voor de gezondheid en sociaal-emtoionele ontwikkeling van kinderen. Bovendien helpt het de kinderen bij de concentratie en de motoriek. In het onderwijs op de St. Antoniusschool wordt dan ook extra accent gelegd op bewegen, sport en gezondheid. De Paddenpoel is een speelterrein dat aansluit op het schoolplein. Hierdoor is er veel ruimte voor bewegen tijdens de pauzes. Daarnaast is afgelopen schooljaar het oude plein vernieuwd. Het Fuzefield is een onderdeel van dit nieuwe plein. 

Daarnaast neemt de school actief deel aan sportactiviteiten, zoals schoolvoetbal en de avondvierdaagse. De school stimuleert gezonde voeding. De school beschikt over moestuintjes om kinderen te leren over gezonde voeding.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Muziekonderwijs draagt ook bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Muziek maken is ook een sociaal gebeuren, omdat je het vaak met elkaar doet. Zelf een instrument leren bespelen maakt kinderen zelfverzekerder.