Happy Kids #daargaathetom

picturesleader in me 4.jpg 1200x1200 q85 subsampling 2

Op de St. Antoniusschool zijn we onlangs gestart met The Leader in Me; gebaseerd op het gedachtegoed van Stephen Covey. We noemen het ook wel “De 7 gewoonten van effectief leiderschap”. Het doel ervan is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. De lessen leiden op tot zelfsturing, samenwerken met anderen en het leren nemen van verantwoordelijkheid.

Het uitgangspunt van “The Leader in Me” is dat je de invloed op je leven kunt vergroten. Deze visie draagt bij aan het verder ontwikkelen van het persoonlijk leiderschap bij kinderen. Daarbij helpt het wanneer je goed kunt leidinggeven aan jezelf en je een goed inzicht krijgt in je relatie met de ander. We leren de kinderen zicht te krijgen op hun eigen aandeel en hun eigen verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties. De zeven gewoonten gebruiken we in onze dagelijkse praktijk en geven ons genoeg inspiratie voor acht jaar lang levenslessen.

 

7 gewoonten

Het is een proces van kijken, denken en doen, via een gemeenschappelijke taal.
De kinderen leren “21st century” vaardigheden die nodig zijn in onze maatschappij zoals verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en creativiteit. We werken in de hele school, van groep 1 tot en met groep 8, met hetzelfde symbool: de boom van de 7 gewoonten.