Alle ouders en verzorgers van leerlingen van onze school zijn, tenzij ze kenbaar maken dit niet te willen, automatisch lid van de oudervereniging. Het doel van de vereniging is het ondersteunen van het team bij feestelijke en/of bijzondere activiteiten en het organiseren van de buitenschoolse sporten. 

Een ander doel is het versterken van de band tussen ouders en team. De ouderraad (bestuur van de oudervereniging) informeert het team over zaken die bij ouders leven. De (vrijwillige) bijdrage is € 70 per kind. Ouders van groep 8 betalen daarnaast € 100 voor het kamp. Hoewel de bijdrage vrijwillig is, hopen we dat alle ouders bereid zijn tot betaling. In overleg kan een betaalregeling worden getroffen. Dankzij de vrijwillige bijdrage kunnen de volgende feesten, activiteiten en excursies georganiseerd worden. 

•    sport- en spelletjesdag; 
•    Sinterklaas- en kerstviering; 
•    aanvulling bibliotheek;
•    carnaval; 
•    schoolreisje/schoolfeest; 
•    financiering excursies; 
•    afscheidscadeau groep 8; 
•    kunstvoorstellingen.

De ouderraad denkt mee, organiseert en ondersteunt bij bovengenoemde activiteiten. De ouderraad vergadert zes keer per jaar. Bij deze vergadering is altijd een teamlid aanwezig. Ook de directeur is bij een aantal overleggen aanwezig. Ook coördineert de ouderraad i.s.m. het team de avond-vierdaagse, het voetbaltoernooi en​ het schaaktoernooi. Jaarlijks wordt er voor de school een bijzondere aanschaf gedaan.

Wendy Brockhoff
Voorzitter​

Voor vragen, opmerkingen en informatie m.b.t. OR kunt u mailen naar:
or.antonius.kortenhoef@gmail.com

img_8845_copy.jpg