Factsheet St. Antoniusschool 

Aantal personeelsleden 30, waaronder een vak​leerkracht gymnastiek en muziek, een intern begeleider, een native speaker, een conciërge, een coördinator leerlingzaken, een remedial teacher, een onderwijsassistent en een directeur.
Onder de 26 leerkrachten tellen we 5 mannen.
Aantal leerlingen 211 op 1 oktober 2023
Aantal groepen 10
Gemiddelde groepsgrootte 26
Leerlingpopulatie / locatie ​Leerlingen komen voornamelijk uit Kortenhoef/Wijdemeren
Identiteit Katholiek
Eindscore route 8 2022: 211,8
2023: 197,2
Uitstroom VWO:                   25%                    
HAVO:                 30%                 
VMBO T/MAVO: 25%            
VMBO K en B:    20%    
Ouderbijdrage 70 euro per leerling
Leerlingtevredenheid 8,5
Oudertevredenheid 8,1