Factsheet St. Antoniusschool 

Aantal personeelsleden 30, waaronder een vak​leerkracht gymnastiek en muziek, een intern begeleider, een native speaker, een conciërge, een coördinator leerlingzaken, een remedial teacher, een onderwijsassistent en een directeur.
Onder de 20 leerkrachten tellen we 3 mannen.
Aantal leerlingen 236 op 1 oktober 2020
Aantal groepen 11
Gemiddelde groepsgrootte 24
Leerlingpopulatie / locatie ​Leerlingen komen voornamelijk uit Kortenhoef/Wijdemeren
Identiteit Katholiek
Eindscore route 8 2019: 216​
2020: geen ivm Corona
Uitstroom VWO:                  40%                    
HAVO:                 28%                 
VMBO T/MAVO: 12%            
VMBO K en B:    20%    
Ouderbijdrage 65 euro per leerling
Leerlingtevredenheid 8,5
Oudertevredenheid 8