Voor meer historische foto's kunt u op de link klikken.

 
 

In 1911 werd de school gebouwd aan de Kerklaan op een stuk grond van de kerk, naast het kerkhof. Het ging om slechts 3 lokalen met een gang en houten pleetjes. De Kerklaan, toen nog Meent geheten, was niet meer dan een grindweggetje met een stenen paardenpaadje. Op 4 januari 1912 werd de St. Antoniusschool officieel in gebruik genomen. Het eerste schoolhoofd, de heer H. Pasman, gaf, samen met twee leerkrachten, 28 kinderen les in rekenen, schrijven en Nederlandse taal. De school kon gebouwd worden omdat parochianen uit die tijd kans hadden gezien geld bijeen te krijgen voor een eigen katholieke parochieschool.

Pas in 1920 werden openbaar en bijzonder onderwijs financieel gelijk gesteld en ging de overheid ook het Katholiek en Christelijk onderwijs bekostigen. In 1929 volgde uitbreiding met een vierde lokaal. In 1962 kwamen er niet alleen twee lokalen bij, maar ook een spreekkamer en zelfs een heuse toiletruimte. Ook de speelplaats werd een stuk groter gemaakt. Tussen de school en de kerk stond vroeger het Lambertushuis. Het Lambertushuis werd geleid door nonnen en was bedoeld voor opvang van de kleintjes. Alle vijfjarigen brachten daar hun schooltijd door. Het gebouw was echter oud en koud. In 1964 werd aan de Pieter van der Leelaan een nieuwe, houten kleuterschool geopend met drie lokalen. Bestuurlijk gezien was 1974 een belangrijk jaar. In dat jaar werd het oude kerkschoolbestuur opgeheven en werd de Stichting Katholiek kleuteren basisonderwijs te Kortenhoef opgericht.

Pas in 1975 ontstond de St. Antoniusschool. De houten kleuterschool maakte plaats voor nieuwbouw. De nieuwbouw werd met het oude schoolgebouw verbonden door een aula. Zo ontstond een ge├»ntegreerde kleuterbasisschool aan de Kerklaan. Voor die tijd een modern begrip.  In de jaren 90 voldeed het gebouw niet meer aan de eisen van die tijd. Er is ruim 10 jaar overleg met de gemeente geweest over renovatie of nieuwbouw. Eindelijk werd er overeenstemming bereikt en dat resulteerde in een fantastisch nieuw schoolgebouw aan de Zuidsingel. De nieuwe school werd in 2004 officieel in gebruik genomen.