De St. Antoniusschool werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen Alberdingk Thijm Scholen.​ Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Scholen vormt het gezag van de scholen. ​Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Klik op de link voor meer informatie over: