St. Antoniussschool zet vol in op de ontwikkeling van technologische vaardigheden van kinderen. In alle groepen streven we daarom ​naar integratie van creatieve technologie in het onderwijs.

Kijk op ICT
Door creatieve technologieën te gebruiken, creëren we een inspirerende leeromgeving waarin leren gevarieerder wordt en digitale middelen de leerlingen kunnen begeleiden en uitdagen. Leerkrachten die zelf bekwaam zijn in creatieve technologie kunnen leerlingen beter coachen in hun ontwikkeling op dit gebied. We bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst in een wereld waar nieuwe technologieën een steeds grotere rol zullen spelen. Daarom is het essentieel om hen vertrouwd te maken met digitale tools en programma's, en hen aan te moedigen tot probleemoplossend denken, kritisch nadenken bij het zoeken naar informatie, en creativiteit bij het creëren van producten. Samenwerking en leren van elkaar staan hierbij centraal. Bovendien leggen we nadruk op digitale geletterdheid en veiligheid, waarbij leerlingen leren om verantwoordelijk en ethisch om te gaan met digitale technologieën om een veilige en positieve digitale omgeving te bevorderen. Door aan deze doelen te werken, maken wij leerlingen niet alleen competent, maar ook trots. 
 
Kijk in de praktijk
De school heeft een toegewijde ICT-coördinator die verantwoordelijk is voor het goed functioneren van alle apparaten, waaronder digiborden in elke klas, chromebook voor elke leerling vanaf groep 3, en meerdere iPads voor elke klas. Daarnaast zorgt de ICT-coördinator ervoor dat het team up-to-date blijft door begeleiding van leerkrachten en het organiseren van studiemomenten, waarbij ICT-coördinator actief meedenkt over het effectief inzetten van ICT. Wekelijks worden er lessen gegeven door deze ICT-leerkracht aan alle groepen over ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en programmeren. De leerkrachten bouwen voort op deze lessen in hun eigen groep, met activiteiten zoals het gebruik van programma's zoals Word, Google Classroom en Canva, het opzetten van onderzoeksvragen en het vinden van betrouwbare informatie, het spelen van het Mediamasters-spel in de bovenbouw, het werken met greenscreens en andere creatieve toepassingen, en het programmeren met verschillende robots.

 

20220706_111100_copy.jpg