International Minded zijn die mensen, die zich bewust zijn dat de wereld om hen heen groter is dan de samenleving waarin zij leven. Zij hebben respect voor andere inzichten, culturen en talen. Door verschillen te herkennen en te erkennen, worden zij zich ook meer bewust van hun eigen identiteit.

Op de St. Antoniusschool willen wij de leerlingen meer verbonden laten voelen met de wereld om hen heen en zorgen dat zij in staat zijn om te durven communiceren in een vreemde taal. Hierbij gebruiken we alle mogelijke middelen om onszelf begrijpelijk te maken en een ander proberen te begrijpen.

Native Speaker

Al in 2013 zijn we op de St. Antoniusschool begonnen met het geven van les in het Engels. Een native speaker geeft begeleiding aan leerkrachten, denkt mee bij het plannen van lessen en ondersteunt de coördinator Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. De leerkrachten ontwikkelen zich door cursussen en/of trainingen te volgen en/of deel te nemen aan uitwisselingsprojecten.

Engels vanaf groep 1

Vanaf de kleutergroepen wordt er wekelijks aandacht gegeven aan de Engelse taal. De eigen leerkracht geeft op diverse momenten les in het Engels. Daarnaast gebruiken we Engels in onze wekelijkse routine, zoals bij het 10-uurtje. Het doel is om spelenderwijs het Engels op te pakken door middel van spelletjes, liedjes, drama en thema’s die dicht bij de belevingswereld van kinderen staan.

Interactief

De lessen zijn zeer interactief, met de nadruk op kijk-, luister- en spreekvaardigheid. We gebruiken de principes van ‘Learning through immersion’. De doeltaal, in dit geval het Engels, is de voertaal. De kinderen worden uitgedaagd door veel rijke, maar begrijpelijke input aan te bieden. Hiermee halen we het meeste rendement uit de tijd dat de leerlingen met de vreemde taal in aanraking komen. 

Plezier

Naast eigen ontwikkelde lessen gebruiken we de methode Groove.me waarbij kinderen d.m.v. populaire Engelstalige liedjes hun woordenschat, luister-, spreek en schrijfvaardigheden vergroten. De nadruk ligt op het vertrouwd raken met het communiceren in een vreemde taal en het plezier.

Wat is Learning through Immersion?