Onze school is een katholieke basisschool. De aandacht voor het doorgeven van normen, waarden en respect vanuit de katholieke identiteit is verweven in ons onderwijs. We besteden aandacht aan geestelijke stromingen met een open blik op de maatschappij. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden en actief burgerschap. Door te leren over verschillende culturen en geestelijke stromingen leer je van elkaars uitgangspunten. We vieren de feesten die aansluiten bij de katholieke grondslag in samenwerking met de kerk. In nauw contact met Diaken Wim Balk. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

Binnen de katholieke identiteit gaat het ons om:

  • Ontwikkelen van talenten
  • Respect voor verschillen tussen mensen
  • Samenwerken in een gemeenschap
  • Lerende organisatie zijn
  • Omgaan met (eigen) verantwoordelijkheid.
  • Vieren in gezamenlijkheid